Bất động sản

Việt Nam có quá ít bất động sản xanh

Việt Nam có quá ít bất động sản xanh

Việt Nam hiện chỉ có khoảng 150 công trình bất động sản xanh đã được chứng nhận cũng như đang trong quá trình thiết kế. Trên toàn thế giới, các ...